Leren programmeren in C# 2019

Auteur: Jochen Mariën

ISBN: 9789035613522

Aantal pagina's: 260p

Prijs:  20,50 EUR

Dit boek is een cursus “Leren programmeren”. De taal die we daarvoor gebruiken is C#, en alle voorbeelden zijn gemaakt in Visual Studio 2019.
Het boek is dus geschreven voor iemand die met weinig tot geen achtergrond in programmeren een eerste programma wil maken in C#. Er wordt dus veel aandacht besteed aan de techniek van het programmeren: de basisstructuren zoals lussen en if-structuren, functies, arrays, sequentiële
bestanden…
C# is een objectgeoriënteerde taal. Alhoewel dit deel daar niet de nadruk op legt worden een aantal basistermen al wel uitgelegd en gebruikt. De lezer wordt er telkens een object naar boven komt bewust op gemaakt wat de voordelen van objecten zijn. Er worden echter geen objecten
aangemaakt.
Het boek is geschreven naar het beproefde model waarbij concrete voorbeelden worden gegeven, en ook de werking van de gebruikersinterface van Visual Studio wordt uitgelegd. Op het einde van elk hoofdstuk staan oefeningen waarmee de leerstof verder ingeoefend kan worden.