Over voeten en schoenen - paperback

Auteur: Koenraad Vansteenwegen

ISBN: 9789035613287

Prijs:  74,50 EUR

In het boek ‘Over voeten en schoenen’ worden de meest voorkomende voet- en enkelafwijkingen en de mogelijke theoretische oplossingen hiervoor besproken. Deze voet- en enkelafwijkingen worden opgedeeld in verschillende niveaus. Ze worden stap voor stap besproken, zodat op het einde makkelijk een oplossing (schoenreceptuur) kan gegeven worden voor gecombineerde aandoeningen. De gegeven oplossingen zijn wetenschappelijk onderbouwd voor zover kwaliteitsvolle publicaties beschikbaar zijn. Het moge duidelijk zijn dat op dit vlak nog heel wat werk te doen is: een noodzakelijke ambitie waaraan dit boek wil bijdragen. Voorgestelde oplossingen waarvoor geen wetenschappelijke evidentie gevonden werd zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring en ‘common practice’. Deze worden in dit boek bijgevolg ter overweging gesteld vermits inzichten in de loop der jaren evolueren. Meer “evidence based” werken is dan ook belangrijk. De auteur heeft met het huidig werk getracht studenten en collegae een naslagwerk te geven met een overzicht van huidige inzichten en praktijken in schoentechnologie.

De productiemethoden voor de schoentechnische oplossingen worden in dit boek niet besproken. Er worden wel richtlijnen gegeven naar te gebruiken soorten materialen en uitvoeringen van hulpmiddelen.