Leren programmeren in C# 2015 | deel 2

Auteur: Charlotte Remeysen

ISBN: 9789035613454

Prijs:  19,00 EUR

In Leren Programmeren in C# 2015 hebben we vooral aandacht besteed aan de technieken m.b.t. de programmastructuren sequentie, selectie en iteratie. Ook andere basisbegrippen m.b.t. het programmeren zijn aan bod gekomen: variabelen, functie- en subprocedures, arrays, enz.

C# is een volwaardige objectgeoriënteerde taal. In dit deel, Leren programmeren in C# 2015 | deel 2, leren we de basisbegrippen van een objectgeoriënteerde taal. De begrippen klasse en object staan natuurlijk centraal. De kernbegrippen inkapseling (encapsulation), overerving (inheritance) en polymorfisme (polymorphism) worden duidelijk uitgelegd en geïllustreerd.

In dit deel behandelen we verder ook volgende onderwerpen:

-          sorteren van een array,

-          zoeken in een al of niet gesorteerde array,

-          recursie,

-          werken met bestanden,

-          de belangrijkste collecties, enumeraties, structuren, …

-          inleiding tot het werken met databases,

-          communicatie met andere Office-toepassingen,

-          een programma verdelen en installeren op een andere pc,

-          …

Het boek is geschreven naar het beproefde model waarbij concrete voorbeelden worden gegeven, en de werking van de gebruikersinterface van Visual Studio wordt uitgelegd. Concrete voorbeelden worden stap voor stap uitgewerkt en uitgelegd. Op het einde van elk hoofdstuk staan oefeningen waarmee de leerstof verder ingeoefend kan worden.

Docenten en leerkrachten kunnen op eenvoudig verzoek de oplossingen op de oefeningen bij de auteur opvragen.