Access 2016 3/3

Auteur: Roger Frans

ISBN: 9789035613423

Prijs:  19,00 EUR

In het deel Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht. Je hebt hierdoor ook hoofd- subformulieren en hoofd- en subrapporten kunnen aanmaken.

In het tweede deel Access 2016 2/3 heb je geleerd hoe je een toepassing kan bouwen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van macro’s, maar ook van de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). We hebben in dit deel in eerste instantie gewerkt met afhankelijke formulieren. Dit zijn formulieren die gebaseerd zijn op een tabel of query.

Je kan ook gebruik maken van onafhankelijke formulieren. In dat geval benader je de tabellen via programmacode. Indien je vanuit een programmeertaal tabellen uit een database benadert, gebruik je hiervoor het objectenmodel ADO (ActiveX Data Objects). Het geeft je ook de mogelijkheid om tabellen, query’s, enz. te creëren via programmacode. Deze benaderingswijze staat centraal in dit derde deel.

Je leert in dit deel nog enkele extra technieken die je kan gebruiken in formulieren en rapporten: het maken van een welkomscherm, aanmaken van een uitgebreid zoekscherm, automatisch koppelen van een gegevensdatabase … Je leert ook hoe je een eigen lint ontwerpt.

We besteden in dit deel ook aandacht aan de interactie met andere toepassingen. We geven voorbeelden waarin Access samenwerkt met Word, Excel en Outlook.

Ook de beveiliging van de gegevens komt aan bod. In Access 2016 staat het Vertrouwenscentrum centraal.

Je vindt in de voorbeeldenmap een hoofdstukje waarin we ingaan op de installatie van Access 2016.