Access 2016 2/3

Auteur: Roger Frans

ISBN: 9789035613393

Prijs:  19,00 EUR

In het boek Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht.

Indien je een toepassing maakt in Access, is het belangrijk dat je de juiste gegevens in de juiste tabellen onderbrengt. In dit deel, Access 2016 2/3, leren we in eerste instantie hoe je een toepassing ontwikkelt. We vertrekken van een concreet probleem, normaliseren de gegevens en stellen het gegevensmodel op.

Een greep uit de onderwerpen:

·         Normaliseren van gegevens

·         Aanmaken met een database

·         Importeren van gegevens

·         Geavanceerde query’s

o    Query’s met inner en outer joins

o    Statistische query’s

o    Actiequery’s

o    Kruistabelquery’s

o    …

·         Macro’s

·         Koppelingsbeheer

·         Visual Basic for Applications (VBA)

·         VBA in formulieren

·         VBA in rapporten