Back to basics voor succesvol trainen

Auteur: Karel Pardaens

ISBN: 9789035613133

Prijs:  30,00 EUR

‘Trainen’ is veel meer dan zomaar een beetje bewegen, laat staan de aanschaf van een blitse outfit. Succesvolle training betekent slagen in een sportieve doelstelling, of het nu gaat over 10 kilo vermageren of 10 marathons lopen in één jaar. Succesvolle training begint met een adequate formulering van je doelstellingen, vereist vervolgens de toepassing van regels uit de trainingsleer, en veronderstelt ten slotte dat je trouw blijft aan je doelstellingen. Op elk niveau van sportbeoefening impliceert ‘succes’ dus niet alleen dat je weet wat je wil, maar dat je ook bereid bent om ervoor te zweten, en blessures of andere ‘tegenslagen’ te overwinnen. Dit boek behandelt achtereenvolgens deze drie basisthema’s: ‘willen’, ‘werken’ en ‘winnen’. Het helpt je je zelfkennis en je doorzettingsvermogen te vergroten, en het beste in jezelf naar boven te halen.

Succesvolle sportbeoefening – met het oog op gezondheid of prestaties –vereist zowel de ontwikkeling van fysieke eigenschappen als van de juiste mentale ingesteldheid. Dit boek wil de brug slaan tussen deze beide aspecten, en wel op een gestructureerde manier en evidence-based – net zoals succesvolle training verloopt. Het is geen boek met kant-en-klare recepten, maar juist een boek dat uitleg geeft bij de ‘B.A.S.I.C.S.’ die ten grondslag (zouden moeten) liggen aan trainingsschema’s die je elders ten overvloede vindt. Het boek is toegankelijk voor iedereen die gemotiveerd is om meer trainingsinzicht te verwerven: sportbeoefenaars van alle niveaus – van lifestylers tot topatleten – maar ook trainers en coaches, sportartsen en -psychologen. Zowel vormelijk als inhoudelijk is dit boek op alle niveaus geschreven voor ‘the next generation’. Niet alleen Nederlands maar ook Engels. Niet alleen droge wetenschap maar ook inspirerende quotes en concrete voorbeelden. Geen dualisme, maar holistisch en genuanceerd. Geen autoritair trainerschap maar wel autonomie en zelfbewustzijn. Het lichaam én de geest. Sterk én slim.