Leren programmeren in Visual Basic 2015 1/2

Auteur: Roger Frans

ISBN: 9789035613249

Prijs:  19,00 EUR

Deze cursus is geen gewone cursus over Visual Basic 2015. Het is in eerste instantie een cursus programmeren voor lezers die geen of zeer weinig ervaring hebben met het programmeren. In de cursus wordt m.a.w. heel veel aandacht besteed aan de technieken van het programmeren: de basisstructuren (sequentie, selectie, gewone iteratie), de complementaire structuren (iteratie met onderbreking, zelftellende lus, meervoudige selectie), procedures, arrays, sequentiële bestanden, enz.
 
Visual Basic 2015 is een objectgeoriënteerde taal. Hoewel we in dit deel niet de klemtoon leggen op het objectgeoriënteerd programmeren, respecteren we toch de principes. We verduidelijken de verschillende concepten op een intuïtieve manier.
 
Het tweede deel van de cursus vertrekt van objectgeoriënteerd programmeren en illustreert de verschillende principes van objectgeoriënteerd programmeren in Visual Basic 2015. We maken eigen klassen, verduidelijken de basisbegrippen van objectgeoriënteerd programmeren (inkapseling, overerving en polymorfisme), enz. We gaan in het tweede deel ook in op gegevensstructuren, collecties, …