Leren Programmeren in Visual Basic 2012 2/2

Auteur: Roger Frans

ISBN: 9789035612891

Prijs:  18,00 EUR

In Leren Programmeren in Visual Basic 2012 1/2 hebben we vooral aandacht besteed aan de technieken m.b.t. de programmastructuren sequentie, selectie en iteratie. Ook andere basisbegrippen m.b.t. het programmeren zijn aan bod gekomen: variabelen, functie- en subprocedures, arrays, enz. Visual Basic 2012 is een volwaardige objectgeoriënteerde taal. In dit deel, Leren programmeren in Visual Basic 2012 2/2, leren we de basisbegrippen van een objectgeoriënteerde taal. De begrippen klasse en object staan natuurlijk centraal. De kernbegrippen inkapseling (encapsulation), overerving (inheritance) en polymorfisme (polymorphism) worden duidelijk uitgelegd en geïllustreerd. Dit tweede deel leert u ook nog een aantal bijkomende programmeertechnieken: sorteren van een array, zoeken in een al of niet gesorteerde array, recursie, enz. In dit deel behandelen we verder ook volgende onderwerpen:

  • werken met bestanden,
  • de belangrijkste collecties, enumeraties, structuren, …
  • inleiding tot het werken met databases,
  • communicatie met andere Office-toepassingen,
  • een programma verdelen en installeren op een andere pc,