Excel 2013 1/3

Auteur: Roger Frans

ISBN: 9789035612792

Prijs:  18,00 EUR

Excel 2013 1/3 geeft je een inleiding tot het programma Microsoft Excel 2013. Excel 2013 maakt deel uit van de bundels Office 2013 en Office 365 van Microsoft. In beide bundels zijn ook nog andere pakketten opgenomen: het tekstverwerkingspakket Word, het presentatie-pakket PowerPoint, het e-mailprogramma Outlook, enz.

Excel is een rekenblad of spreadsheet. Op de gegevens in een rekenblad kunnen berekeningen worden uitgevoerd m.b.v. de gewone rekenkundige operatoren maar je kan ook gebruik ma-ken van talrijke functies. Excel biedt bovendien de mogelijkheid om deze gegevens grafisch voor te stellen. Excel heeft ook tal van mo¬gelijkheden m.b.t. eenvoudige gegevensbanken. We spreken van lijsten en tabellen.

In het boek komen diverse onderwerpen aan bod:

 • Basistechnieken
 • Absolute en relatieve celadressen
 • Formules en functies
 • Van werkbladen tot werkmap
 • Lijsten en tabellen
 • Vormgeving
 • Zoeken, vervangen, spellingcontrole, …
 • Importeren en exporteren van gegevens
 • Beveiligen van werkbladen en werkmappen
 • Grafieken
 • Enz.